Vialise - Natuurlijke cosmetica – Anti-cellulite serum

Ontdoe je van cellulite
en toon je sexy, stevig lichaam!

Vialis is een innovatief anti-cellulite serum.
Het is een bewezen, veilige en effectieve formulering die rechtstreeks tot de sinaasappelhuid doordringt en deze bij de bron glad maakt.

Bestel nu!

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www

Niniejsza informacja realizuje obowiązek prawny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r (dalej zwanym RODO).

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farmacia Verde sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, 80-210 Gdańsk); wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812534; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9571120280; REGON: 384892239 oraz adres poczty elektronicznej: bok@farmaciaverde.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@farmaciaverde.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy przedmiotowego rozporządzenia.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu,